2שניות
:
41דקות
:
7שעות
:
-1152ימים
לגמר ההרשמה

מלאי הדירות

לצפייה במלאי הדירות לחץ על הבניין הרצוי
בניין 5

מחירי הדירות המפורסמים באתר אינם סופיים. המחירים יעודכנו בהתאם לתוספת חניות ו/או מחסנים שיוצמדו לדירות, ככל ויוצמדו, בהתאם להוראות המכרז והיתר הבניה שיתקבל. בנוסף, מחיר הדירה (לרבות מחירי התוספות כאמור, ככל שרלוונטי) הינו צמוד למדד תשומות הבניה, מדד ינואר 2019 שפורסם ב 15.2.19, ויעודכן בהתאם למדד הידוע ביום בחירת הדירה.

עקב התקדמות העבודות,
בחירות הפריטים נעשו ע"י הקבלן.
הבחירות הינן בהתאם ובכפוף למפרט המכר.
לפיכך אין באפשרות הזוכה להוסיף/לשנות/להסיר/לערוך כל שינוי בדירות.

קומה 0
דירה מספר 1 GA1 5 חדרים 1,644,199 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 2 GW 5 חדרים 1,623,959 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 3 GC3 3 חדרים 980,092 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 1
דירה מספר 4 A1 5 חדרים 1,443,656 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 5 A1 5 חדרים 1,453,190 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 6 W 5 חדרים 1,431,241 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 7 C2 3 חדרים 849,777 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 8 C3 3 חדרים 865,554 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 2
דירה מספר 9 A1 5 חדרים 1,433,525 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 10 A1 5 חדרים 1,442,992 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 11 W 5 חדרים 1,436,366 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 12 C2 3 חדרים 849,777 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 13 C3 3 חדרים 865,554 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 3
דירה מספר 14 A1 5 חדרים 1,433,525 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 15 A1 5 חדרים 1,442,992 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 16 W 5 חדרים 1,436,366 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 17 C2 3 חדרים 849,777 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 18 C3 3 חדרים 865,554 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 4
דירה מספר 19 A1 5 חדרים 1,424,661 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 20 A1 5 חדרים 1,442,992 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 21 W 5 חדרים 1,436,366 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 22 C2 3 חדרים 849,777 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 23 C3 3 חדרים 865,554 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 5
דירה מספר 24 A1 5 חדרים 1,418,329 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 25 A1 5 חדרים 1,434,069 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 26 W 5 חדרים 1,440,210 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 27 C2 3 חדרים 849,777 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 28 B1 4 חדרים 1,244,927 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 6
דירה מספר 29 A1 5 חדרים 1,424,661 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 30 A1 5 חדרים 1,432,794 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 31 W 5 חדרים 1,435,085 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 32 C2 3 חדרים 849,777 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 33 B1 4 חדרים 1,244,927 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 7
דירה מספר 34 A1 5 חדרים 1,424,661 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 35 A1 5 חדרים 1,434,069 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 36 W 5 חדרים 1,436,366 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 37 C2 3 חדרים 849,777 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 38 B1 4 חדרים 1,244,927 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 8
דירה מספר 39 A1 5 חדרים 1,424,661 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 40 A1 5 חדרים 1,434,069 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 41 W 5 חדרים 1,436,366 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 42 C2 3 חדרים 849,777 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 43 B1 4 חדרים 1,244,927 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 9
דירה מספר 44 A1 5 חדרים 1,424,661 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 45 A1 5 חדרים 1,432,794 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 46 W 5 חדרים 1,435,085 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 47 C2 3 חדרים 849,777 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 48 B1 4 חדרים 1,244,927 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 10
דירה מספר 49 A1 5 חדרים 1,423,394 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 50 A1 5 חדרים 1,428,970 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 51 W 5 חדרים 1,431,241 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 52 C2 3 חדרים 849,777 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 53 B1 4 חדרים 1,244,927 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 11
דירה מספר 54 A1 5 חדרים 1,419,595 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 55 A1 5 חדרים 1,427,696 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 56 W 5 חדרים 1,414,270 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 57 C2 3 חדרים 849,777 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 58 B1 4 חדרים 1,244,927 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 12
דירה מספר 59 A1 5 חדרים 1,398,762 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 60 A1 5 חדרים 1,408,137 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 61 W 5 חדרים 1,414,270 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 62 C2 3 חדרים 849,777 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 63 B1 4 חדרים 1,244,927 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 13
דירה מספר 64 A1 5 חדרים 1,414,530 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 65 A1 5 חדרים 1,408,137 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 66 W 5 חדרים 1,414,270 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 67 C2 3 חדרים 849,777 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 68 B1 4 חדרים 1,244,927 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 14
דירה מספר 69 A1 5 חדרים 1,398,762 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 70 A1 5 חדרים 1,408,137 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 71 W 5 חדרים 1,419,321 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 72 C2 3 חדרים 869,556 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 73 B1 4 חדרים 1,244,927 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 15
דירה מספר 74 A1 5 חדרים 1,398,762 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 75 A1 5 חדרים 1,406,881 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 76 W 5 חדרים 1,410,482 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 77 C2 3 חדרים 849,777 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 78 B1 4 חדרים 1,244,927 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 16
דירה מספר 79 A1 5 חדרים 1,393,771 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 80 A1 5 חדרים 1,406,881 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 81 W 5 חדרים 1,410,482 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 82 C2 3 חדרים 849,777 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 83 B1 4 חדרים 1,244,927 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 17
דירה מספר 84 MP2 5 חדרים 1,401,036 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 85 MP2 5 חדרים 1,401,036 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 86 W 5 חדרים 1,410,482 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 87 YC2 3 חדרים
דירה מספר 88 YB1 4 חדרים
קומה 18
דירה מספר 89 MP2 5 חדרים 1,401,036 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 90 MP2 5 חדרים 1,401,036 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 91 W 5 חדרים 1,410,482 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 92 YC2 3 חדרים
דירה מספר 93 YB1 4 חדרים
קומה 19
דירה מספר 94 YMP2 5 חדרים
דירה מספר 95 YMP2 5 חדרים
דירה מספר 96 W 5 חדרים 1,410,482 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 97 YC2 3 חדרים
דירה מספר 98 YB1 4 חדרים
קומה 20
דירה מספר 99 YMP2 5 חדרים
דירה מספר 100 YMP2 5 חדרים
דירה מספר 101 W 5 חדרים 1,410,482 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 102 YC2 3 חדרים
דירה מספר 103 YB1 4 חדרים
קומה 21
דירה מספר 104 YMP2 5 חדרים
דירה מספר 105 YMP2 5 חדרים
דירה מספר 106 YP3 5 חדרים
דירה מספר 107 YP4 5 חדרים
קומה 22
דירה מספר 108 YP5 6 חדרים
דירה מספר 109 YP5 6 חדרים

צור קשר
פרשקובסקי רקפות ראשל"צ