13שניות
:
32דקות
:
7שעות
:
-1152ימים
לגמר ההרשמה

מלאי הדירות

לצפייה במלאי הדירות לחץ על הבניין הרצוי
בניין 3

מחירי הדירות המפורסמים באתר אינם סופיים. המחירים יעודכנו בהתאם לתוספת חניות ו/או מחסנים שיוצמדו לדירות, ככל ויוצמדו, בהתאם להוראות המכרז והיתר הבניה שיתקבל. בנוסף, מחיר הדירה (לרבות מחירי התוספות כאמור, ככל שרלוונטי) הינו צמוד למדד תשומות הבניה, מדד ינואר 2019 שפורסם ב 15.2.19, ויעודכן בהתאם למדד הידוע ביום בחירת הדירה.

עקב התקדמות העבודות,
בחירות הפריטים נעשו ע"י הקבלן.
הבחירות הינן בהתאם ובכפוף למפרט המכר.
לפיכך אין באפשרות הזוכה להוסיף/לשנות/להסיר/לערוך כל שינוי בדירות.

קומה 0
דירה מספר 1 YGA 5 חדרים
דירה מספר 2 GB 4 חדרים 1,444,021 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 3 GC1 3 חדרים 1,233,168 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 1
דירה מספר 4 A 5 חדרים 1,416,902 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 5 A 5 חדרים 1,448,222 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 6 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 7 C 3 חדרים 869,209 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 8 C1 3 חדרים 869,587 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 2
דירה מספר 9 A 5 חדרים 1,409,504 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 10 A 5 חדרים 1,430,375 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 11 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 12 C 3 חדרים 862,984 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 13 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 3
דירה מספר 14 A 5 חדרים 1,390,826 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 15 A 5 חדרים 1,430,375 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 16 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 17 C 3 חדרים 860,672 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 18 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 4
דירה מספר 19 A 5 חדרים 1,390,826 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 20 A 5 חדרים 1,429,121 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 21 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 22 C 3 חדרים 860,672 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 23 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 5
דירה מספר 24 YA 5 חדרים
דירה מספר 25 YA 5 חדרים
דירה מספר 26 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 27 C 3 חדרים 860,672 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 28 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 6
דירה מספר 29 A 5 חדרים 1,399,542 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 30 A 5 חדרים 1,429,121 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 31 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 32 C 3 חדרים 860,672 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 33 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 7
דירה מספר 34 A 5 חדרים 1,416,309 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 35 A 5 חדרים 1,429,121 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 36 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 37 C 3 חדרים 860,672 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 38 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 8
דירה מספר 39 A 5 חדרים 1,401,169 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 40 A 5 חדרים 1,419,476 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 41 B 4 חדרים 1,242,282 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 42 C 3 חדרים 860,799 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 43 B 4 חדרים 1,236,311 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 9
דירה מספר 44 A 5 חדרים 1,409,504 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 45 A 5 חדרים 1,429,121 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 46 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 47 C 3 חדרים 860,672 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 48 B 4 חדרים 1,257,336 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 10
דירה מספר 49 A 5 חדרים 1,394,941 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 50 A 5 חדרים 1,429,507 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 51 B 4 חדרים 1,263,623 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 52 C 3 חדרים 860,799 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 53 B 4 חדרים 1,257,336 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 11
דירה מספר 54 A 5 חדרים 1,394,562 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 55 A 5 חדרים 1,419,092 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 56 B 4 חדרים 1,262,887 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 57 C 3 חדרים 860,672 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 58 B 4 חדרים 1,257,336 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 12
דירה מספר 59 A 5 חדרים 1,394,562 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 60 A 5 חדרים 1,410,317 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 61 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 62 C 3 חדרים 860,672 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 63 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 13
דירה מספר 64 A 5 חדרים 1,399,542 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 65 A 5 חדרים 1,440,400 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 66 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 67 C 3 חדרים 860,672 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 68 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 14
דירה מספר 69 A 5 חדרים 1,411,852 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 70 A 5 חדרים 1,431,493 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 71 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 72 C 3 חדרים 860,672 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 73 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 15
דירה מספר 74 A 5 חדרים 1,416,908 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 75 A 5 חדרים 1,426,403 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 76 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 77 C 3 חדרים 860,672 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 78 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 16
דירה מספר 79 MP1 5 חדרים 1,455,437 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 80 MP1 5 חדרים 1,453,797 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 81 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 82 C 3 חדרים 860,672 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 83 B 4 חדרים 1,239,294 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 17
דירה מספר 84 MP1 5 חדרים 1,453,797 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 85 YMP1 5 חדרים
דירה מספר 86 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 87 C 3 חדרים 860,799 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 88 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 18
דירה מספר 89 YMP1 5 חדרים
דירה מספר 90 YMP1 5 חדרים
דירה מספר 91 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 92 C 3 חדרים 860,799 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 93 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 19
דירה מספר 94 YMP1 5 חדרים
דירה מספר 95 YMP1 5 חדרים
דירה מספר 96 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 97 C 3 חדרים 860,799 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 98 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 20
דירה מספר 99 YMP1 5 חדרים
דירה מספר 100 YMP1 5 חדרים
דירה מספר 101 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 102 C 3 חדרים 860,799 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 103 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 21
דירה מספר 104 YMP1 5 חדרים
דירה מספר 105 YMP1 5 חדרים
דירה מספר 106 YP1 5 חדרים
דירה מספר 107 YP2 5 חדרים
קומה 22
דירה מספר 108 YP3 6 חדרים
דירה מספר 109 YP3 6 חדרים

צור קשר




פרשקובסקי רקפות ראשל"צ